รุ่นที่ 3 วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2559 โครงการสร้างความพร้อมผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลท่าฉลอม

13900109_1127492087289983_5381847174561820369_n 14067607_1127492360623289_2761462619861969647_n 14067703_1127491610623364_7928543116938044438_n 13939400_1127491607290031_7396873203840747644_n

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

รุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2559 โครงการสร้างความพร้อมผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลท่าฉลอม

13932665_1127489563956902_4847766689525500277_n 14054180_1127489557290236_4990694368156906596_n 14063954_1127489530623572_7116536493358985369_n 14067535_1127489533956905_2464961000298900651_n

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559 โครงการสร้างความพร้อมผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลท่าฉลอม

13924878_1127478863957972_8019390531872897306_n 13934718_1127478690624656_8851280852229788161_n 14034723_1127478317291360_4371555909867114175_n 14034984_1127478347291357_4353872128528837213_n

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ประชาชนตำบลท่าฉลอม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

13442131_968174213295623_4105322159437527082_n 13407314_968174299962281_3327675145927283465_n 13512237_968174419962269_5675572531625138774_n (1) 13494773_968174363295608_6522229008992333109_n

13445701_968174493295595_1443915613741720251_n  13442149_968174563295588_5094520826994832412_n

โพสท์ใน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | แสดงความเห็น

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย

13239913_949766191803092_7246205236635564608_n 13232888_949766148469763_8487003006024283757_n

โพสท์ใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน | แสดงความเห็น

ปฐมนิเทศนักศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

159513151413_945695828876795_3872677030058958044_n

โพสท์ใน Uncategorized, การศึกษาขั้นพื้นฐาน | แสดงความเห็น

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 กศน.ตำบลท่าฉลอม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

13139235_941204359325942_1225335532822409746_n 13165907_941204665992578_8288389146727429836_n

โพสท์ใน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | แสดงความเห็น

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) หลักสูตรระยะสั้น 1.วิชาการทำบายศรีปากชาม 2.วิชาการทำขนมชั้น

วันที่ 20 มีนาคม 2559 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ) หลักสูตรระยะสั้น 1.วิชาการทำบายศรีปากชาม 2.วิชาการทำขนมชั้น

13335691_954934254619619_8754360387468471091_n 13343101_954934647952913_8938946942178102908_n

 

โพสท์ใน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ | แสดงความเห็น

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

13327527_956463434466701_3033175179661029757_n ื13343036_956543671125344_7120611824066756773_n  อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษาตามอัธยาศัย | แสดงความเห็น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมบ้านภาคีเครือข่าย คุณวีณา ศิลาสุวรรณ (บ้านไม้สักทองศิลาสุวรรณ) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 18 มีนาคม 2559 ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมบ้านภาคีเครือข่าย คุณวีณา ศิลาสุวรรณ (บ้านไม้สักทองศิลาสุวรรณ) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

1622606_905408766238835_2027793814464379015_n

10371393_905408809572164_8150001732292372431_n

โพสท์ใน งานภาคีเครือข่าย | แสดงความเห็น